Obec Horné Saliby

Letecké snímky

Horné Saliby – časť Hrušov

Kúpalisko Horné Saliby